Posted by: Rudolph Cini | 28 May 2009

Election Campaign Party – 23 May 2009

Election Campaign Party 23 May 2009Rudolph’s election campaign party on the 23 May 2009 was a great success. Pictures of the event have been uploaded to the gallery. A big Thank you to the hundreds who lent their support throughout the campaign.

Advertisements
Posted by: Rudolph Cini | 14 May 2009

Il-Jum Internazzjonali tan-Nurses

Ir-rwol tan-Nurse fil-qasam tas-sahha f’pajjizna irid ikompli jiehu aktar postu bhala parti mit-tim professjonali. Ghalhekk propju illum it-12 ta’Mejju 2009 il-jum iddedikat internazzjonalment bhala Jum in-Nurses, hassejt li ghandi insejjah din il-konferenza stampa fejn it-tema ta din is-sena hija ibbazat fuq il-kwalita ta’ kura u kif ser inservu l-kommunita’ billi in-Nurse tkun minn ta’ quddiem biex tohrog b’idejat innovattivi biex titjieb il-kura. (Aqra izjed)

Posted by: Rudolph Cini | 14 May 2009

Tmexxija bil-ghaqal

Proprju l-bierah gie fi tmiemu l-Kunsill Generali tal-Partit Nazzjonalista, l-ahhar Kunsill qabel l-elezzjonijiet ta’ Gunju li gej. F’liema elezzjonijiet il-Poplu Malti ser jigi imsejjahh jelleggi 5 deputati ghall-Parlament Ewropew. Dak in-nhar ukoll ser isehhu l-elezzjonijiet biex jigu eletti diversi Kunsilli Lokali madwar Malta u Ghawdex (Aqra izjed).

Posted by: Rudolph Cini | 10 May 2009

Dialogue with University students

Ru3I would like to invite all students at the University of Malta to a one hour discussion on campus (in the quadrangle in front of Students’ House) this Thursday 14th May at 1 pm. Themes on the agenda include:

  • Health and Safety in the EU
  • HR and the EU
  • Services and the EU
  • The three key factors for the EU

Come and voice your views on these and other important issues.

Older Posts »

Categories