Posted by: Rudolph Cini | 2 April 2009

Il-Makku Rebbieħ

Kien hawn min jahseb li Malta fl-Unjoni Ewropeja ser titlef l-indipendenza u l-awtonomija, u mhux hekk biss izda ukoll sahansitra kien hawn min ipparaguna lil Malta ma makku fil-konfront tal-qbija tal-pajjizi l-ohra. Kien hemm min ghal aktar minn darba stqarr pubblikament li pajjizna ser jitlef kull dritt li jiehu decizzjonijiet u li haddiehor ser jibda jimponi fuqna u ahna fic-cokon taghna ser inkunu bla vuci u bla potenzjal li niehdu d-decizzjonijiet fl-ahjar interess ta’ pajjizna. (Aqra iżjed)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: