Posted by: Rudolph Cini | 22 April 2009

Inizjattiva Nobbli

Fil-mixja tal-hajja il-bniedem jghaddi minn diversi episodji u esperjenzi, kultant koroh u ohrajn pjacevoli u ohrajn li jkomplu jghinu biex jissawwar il-karattru ta’ dak li jkun. Il-bniedem kultant jinfexx jeghda wisq fuq l-affarjiet materjali, u ftit li xejn jieqaf jirrifletti li qeghdin hawn ghal perjodu ta’ zmien limitat. Nintrabtu mal-hajja u ningarru mal-kurrent u l-prijoritajiet taghna jkunu aktar ibbazati fuq dawk materjali. Jigri izda, li waqt din il-mixja nigu affacjati f’sitwazzjonijiet difficli, jew minhabba xi problemi familjari; fuq il-post tax-xoghol jew xi haga marritilna zmerg minn kif ippjanajniha. (Aqra iżjed)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: