Posted by: Rudolph Cini | 4 May 2009

Nazzjonali jew Partiġjan?

Hemm ħafna aspetti fil-ħajja tagħna f’dawn il-gżejjer li jħarsu b’żewġ lenti – jew blu jew aħmar, jew ta’ dak il-kazin jew ta’ l-ieħor, jew ta’ Kajin jew ta’ Abel, tant tispicca din il-firda li wasalna ukoll li naghtu titli lil granet pubblici bhala nazzjonali jew le. Hafna zgur jiftakru, kif fis-snin sebghin, il-Gvern immexxi minn Mintoff, ipprova jnessi il-gurnata storika tal-Indipendenza, meta minn kolonja Ingliza bdejna it-triq taghna bhala stat sovran. Tant ried inessi dan l-avveniment, li l-istess Prim Ministru ta dak iz-zmien holoq gurnata ohra u sejhilha wahda storika u nazzjonali – din tfakkar it-tmiem tal-kuntratt ezistenti li kien sar originalment fis-snin sittin wara l-Indipendenza u li kien sewa sabiex issir tranzizzjoni komda, bejn pajjiz dipendenti fuq bazi militari ghal wiehed Sovran, li seta jibbaza l-ekonomija tieghu fuq l-industriji bhal dik tal-manifattura, tat-turizmu u tal-agrikultura. (Aqra iżjed)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: