Posted by: Rudolph Cini | 14 May 2009

Il-Jum Internazzjonali tan-Nurses

Ir-rwol tan-Nurse fil-qasam tas-sahha f’pajjizna irid ikompli jiehu aktar postu bhala parti mit-tim professjonali. Ghalhekk propju illum it-12 ta’Mejju 2009 il-jum iddedikat internazzjonalment bhala Jum in-Nurses, hassejt li ghandi insejjah din il-konferenza stampa fejn it-tema ta din is-sena hija ibbazat fuq il-kwalita ta’ kura u kif ser inservu l-kommunita’ billi in-Nurse tkun minn ta’ quddiem biex tohrog b’idejat innovattivi biex titjieb il-kura. (Aqra izjed)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: